หน้าแรก

บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน หลากหลายคดี ทนายสุจิตรา บุญมี

 • คดีแพ่ง คดีอาญา คดีมรดก ยื่นคำร้อง ยื่นคำคัดค้านผู้จัดการมรดก ถอดถอนผู้จัดการมรดก ฟ้องแบ่งมรดก ฟ้องขอให้เป็นบุตรชอบด้วย กฎหมายของบิดา (ผู้ตาย) ร้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ฟ้องผิดสัญญาหมั้น เรียกค่าทดแทน เรียกคืนของหมั้น สินสอด
 • ฟ้องละเมิด เรียกค่าเสียหาย ฟ้องร้องหรือยื่นคำให้การต่อสู้คดี เป็นฝ่ายโจทก์หรือจำเลย คดีครอบครัว ฟ้องหย่า ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ แบ่งสินสมรส รับรองบุตร เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน ตั้งผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร ฟ้องเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร
 • คดีบริโภค บัตรเครดิต เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์
 • คดีแรงงาน ฟ้องเรียกค่าชดเชย เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
 • คดีล้มละลาย ฟ้องล้มละลาย ประนอมหนี้
 • คดีทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
 • ร่างนิติกรรมสัญญา ตรวจดูสัญญา ร่างพินัยกรรม
 • จดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • ประกันตัวในคดีอาญา
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการทั่วราชอาณาจักร
 • ดำเนินการบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สิน การขายทอดตลาด
 • จัดทำอุทธรณ์ ฎีกา
 • คดีภาษีอากร
 • บังคับคดี
 • รับแปลเอกสาร ทางศาล ราชการ ภาษาต่างประเทศ
สํานักงานกฎหมาย สุจิตรา ทนายความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
สํานักงานกฎหมาย สุจิตรา ทนายความ

เกี่ยวกับเรา

สุจิตราเป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมทีมงานทนายความที่มีประสบการณ์ ให้บริการงานทั่วไปทางกฎหมาย รับปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร มีเจตนารมณ์ให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายและคดีความถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายสำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับความทุกข์ใจหรือความเดือดร้อน โดยเราคำนึงถึงความถูกต้อง ความยุติธรรม และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ เราบริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกความ ด้วยความจริงใจ และเป็นกันเอง ท่านจะได้รับความเป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว จากการทำงานที่เป็นระบบและมีคุณภาพ

บริการของเรา

บทความ

ฟ้องหย่าต้องทำอย่างไร ทนายคดีฟ้องหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเข้าเหตุแห่งการหย่าตามกฎหมาย คู่สมรสฝ่ายที่ต้องการฟ้องหย่า ติดต่อปรึกษาทนายความเล่าข้อเท็จจริงเหตุที่จะฟ้องหย่าคู่สมรสอีกฝ่าย ได้ทางโทรศัพท์มือถือ หรือส่งข้อความทางแอปพลิเคชันไลน์ หรือทางเพจเฟซบุ๊กทางสำนักงานทนาย หรือทางอีเมลสำนักงาน เมื่อมีเหตุสามารถฟ้องหย่าได้ สามารถให้ทนายดำเนินการร่างคำฟ้องหย่าและยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งการฟ้องหย่านั้น หากมีบุตรด้วยกัน ทรัพย์สินสินสมรส หนี้สินร่วมกัน สามารถที่จะฟ้องแบ่งสินสมรส ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงชีพ เพิกถอนอำนาจปกครองบุตรอีกฝ่ายได้ พร้อมกับฟ้องหย่าไปด้วยได้

ฟ้องหย่าฝ่ายเดียว อีกฝ่ายไม่ยอมหย่า สามารถฟ้องหย่าได้

อีกฝ่ายไม่ยอมมาศาล หรือยื่นคำให้การต่อสู้คดี ศาลมีอำนาจตัดสินให้จดทะเบียนหย่าได้
เมื่อมีการยื่นฟ้องหย่าต่อศาล คู่กรณีอีกฝ่ายได้รับหมายเรียกหรือหมายศาลแล้วไม่มาศาล เราสามารถดำเนินคดีไปฝ่ายเดียวได้

กู้ยืมเงินผ่านทางเฟซบุ๊กหรือไลน์ ใช้เป็นหลักฐานฟ้องได้

หากมีเพื่อนหรือคนรู้จักมาขอยืมเงิน โดยการแชทมาขอยืมผ่านทางไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ และสุดท้ายไม่นำเงินมาคืนให้ตามกำหนดที่ตกลงกันไว้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์