เกี่ยวกับเรา

สํานักงานกฎหมาย สุจิตรา ทนายความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

ทนายสุจิตรา บุญมี (ทนายกล้วย)

สุจิตราเป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมทีมงานทนายความที่มีประสบการณ์ ให้บริการงานทั่วไปทางกฎหมาย รับปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร มีเจตนารมณ์ให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายและคดีความถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายสำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับความทุกข์ใจหรือความเดือดร้อน โดยเราคำนึงถึงความถูกต้อง ความยุติธรรม และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ เราบริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกความ ด้วยความจริงใจ และเป็นกันเอง ท่านจะได้รับความเป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว จากการทำงานที่เป็นระบบและมีคุณภาพ

วิชาชีพทนายความ

ทนายความเป็นผู้ใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรม และเป็นผู้นำข้อเท็จจริงที่ถูกต้องไปสู่ศาล ไม่อาศัยช่องว่างของกฎหมายเพื่อบิดเบือนความยุติธรรม ถือเป็นการให้บริการวิชาชีพกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือลูกความตามกฎหมาย รักษาประโยชน์ของลูกความตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของทนายความ การปฎิบัติหน้าที่ของทนายเป็นการผดุงความยุติธรรมของสังคมเช่นเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายสาขาอื่น

ประวัติโดยสังเขป ทนายสุจิตรา หัวหน้าสำนักงาน

  • นิติศาสตรบัณฑิต (นบ) ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
  • เป็นวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ห้างร้าน
error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์