บทความ

บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

มาตรา 1547 เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ

เมื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นฟ้องหย่าต่อศาลไทยเป็นหน้าที่ของฝ่ายยื่นฟ้องหย่าพิสูจน์ให้ได้ว่า ตามกฎหมายแห่งสัญชาติสามี

เหตุฟ้องหย่าตามกฎหมาย มีอะไรบ้าง ?

เมื่อคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมจดทะเบียนหย่า จึงทำให้ต้องมีการฟ้องหย่าเกิดขึ้น การฟ้องหย่ได้นั้นจะต้องเข้าเหตุที่จะฟ้องหย่า ตามประมวลกฎหมาย

ผู้จัดการมรดกไม่ยอมแบ่งมรดก ทายาทมีสิทธิฟ้องขอแบ่งทรัพย์มรดกได้

สำหรับกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อรวบรวมทรัพย์มรดกมาแบ่งปันแก่ทายาทนั้น ตราบใดที่ยังไม่ได้มีการแบ่งปันทรัพย์มรดก

ทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน คอนโด ผู้ซื้อกู้ธนาคารไม่ผ่านจะได้เงินดาวน์ มัดจำคืนไหม ?

การซื้อบ้าน หรือคอนโด จากโครงการ ไม่จะด้วยการจอง เงินดาวว์ ไม่ว่าจะเรียกอย่างใด ก็ถือว่าเป็นเงินมัดจำตามกฎหมาย ภายหลังจากนั้น

กรณีเป็นท้าวแชร์แล้วลูกแชร์หนีไม่จ่ายเงินจะทำอย่างไรได้บ้าง

ถ้าลูกแชร์คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหนีวงแชร์ วงแชร์นั้นจะต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งท้าวแชร์จะต้องรับผิดชอบสำรองจ่ายแทนไปก่อน แล้วท้าวแชร์ก็ไปใช้สิทธิฟ้องร้องบังคับคดีกัน

error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์