บทความ

เป็นสามีภรรยาแต่ไม่จดทะเบียนสมรสกัน เลิกกันแล้วทรัพย์สินเป็นของใคร ?

ทรัพย์สินที่สามีและภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ทำมาหาได้ร่วมกัน ในระหว่างที่อยู่กินด้วยกันนั้น ไม่ใช่สินสมรส

ออกเช็คให้เจ้าหนี้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ ต่อมาเช็คเด้งมีความผิดหรือไม่ ?

แม้หนังสือสัญญากู้เงินและหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินจะมีข้อความระบุชัดเจนว่า จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ไปจริงและจะชำระหนี้ด้วยเช็ดพิพาท

error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์