ถูกหมิ่นประมาททางกลุ่มไลน์ ฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้หรือไม่ ?

หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

ลงข้อความหมิ่นประมาทในไลน์กลุ่ม โดยข้อความที่หมิ่นประมาทไม่ได้ออกไปสู่สาธารณชน เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 หรือไม่ ? หรือผิดหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5276/2562

ความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณา ตามปอ.มาตรา 328 นั้น ต้องเป็นการเผยแพร่ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทออกไปยังสาธารณชน หรือประชาชนทั่วไป การที่จำเลยส่งข้อความลงในแอปพลิเคชันไลน์ เป็นเพียงเจตนาแจ้งหรือไขข่าวไปยังเฉพาะกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในกลุ่มไลน์เท่านั้น ยังไม่ถึงกับเป็นการกระจายข่าวไปสู่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป จึงยังไม่ผิดตามปอ.มาตรา 328

ดังนั้นการลงข้อความหมิ่นประมาทในไลน์กลุ่ม ยังไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทที่ได้กระทำโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 แต่ผิดหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326

error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์