สามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน มีสิทธิจัดการมรดกได้หรือไม่ ?

ความรู้ทางกฎหมาย กับการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

ภรรยาและสามีที่อยู่กินกันที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส​ เป็นสามี​ภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือแม้แต่ภรรยาน้อย ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันระหว่างอยู่ด้วยกันถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวม​ มีสิทธิ์แบ่งกันคนละครึ่ง​ เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนชีวิตกัน

การที่ชายหรือหญิงให้ทรัพย์สินใดไปไม่อาจบอกล้างเอาคืนได้​ แต่อาจเรียกคืนได้กรณีให้ด้วยการเสน่หา​ เหตุภรรยาหรือสามีประพฤติเนรคุณ​ หรือไม่ช่วยเหลือเมื่ออยู่ในภาวะที่ช่วยเหลือกันได้

บุตรที่เกิดจากภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนั้น หากบิดารับรองเป็นบุตร​ ซึ่งรับรองโดยการจดทะเบียน​ หรือ​ รับรองโดยทางพฤตินัย​ แสดงออกให้บุคคลอื่นทราบโดยทั่วไป​ ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน มีสิทธิรับมรดกของบิดา

สามีหรือภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ทำมาหาได้ร่วมกัน มีสิทธิกันเอาส่วนทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมออกมาเมื่อสามีหรือภรรยาเสียชีวิต​ และ​ อาจมีสิทธิ์ได้รับมรดกโดยทางพินัยกรรม​ หากสามีหรือภรรยาได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกไว้ให้ก่อนตาย

สรุปว่า​

ภรรยาหรือสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน​ หรือแม้กระทั่งภรรยาน้อย มีสิทธิร้องจัดการมรดกของสามีที่ตายได้​ โดยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกรรมสิทธิ์รวมของทรัพย์มรดก​ และ​สามารถยื่นคำร้องขอจัดการมรดกต่อศาลได้ หรือโดยเป็นทายาทโดยพินัยกรรม​ หากภรรยาหรือสามีได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกไว้ให้

error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์